U bevindt zich hier: /

Huisregels

•    U dient ten alle tijden zich te gedragen tegen over al onze gasten en medewerkers.
•    Alcoholische dranken worden niet verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.
•    Gevonden voorwerpen dient u aan de bar af te geven.
•    Eventuele klachten kunt u melden bij de bediening.
•    De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vernielingen aan uw eigendommen.
•    Voorschriften en aanwijzingen van onze medewerkers dienen altijd te worden nageleefd.
•    Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
•    Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
•    Het is verboden om Geweld te gebruiken, te discrimineren, iemand seksueel te intimideren.
•    Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
•    Het is verboden om in de horecagelegenheden te roken.
•    Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte drank en/of etenswaren te nuttigen binnen of  op het terras.
•    Het is niet toegestaan om glaswerk buiten het terras en ons horecagelegenheid te gebruiken.
•    Bij het plegen van een misdrijf en/of diefstal worden de relevante goederen in beslag genomen, doen wij aangifte of dienen een klacht in en wordt u direct overgedragen aan de politie.
•    Onze medewerkers zijn gerechtigd, gasten die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande huisregels niet naleven, van het terras en uit de horeca gelegenheid te verwijderen en kan de (verdere) toegang tot het terras en de horeca gelegenheid worden ontzegd.
•    Schade toegebracht aan de horeca gelegenheid, de medewerkers zal op de veroorzakers worden verhaald.

Extra huisregels ten tijde van een pandemie: 
•    Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.  
•    Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
•    Aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
•    Op het terras mag u alleen zitten en niet staan.
•    Het is niet toegestaan stil te blijven staan bij andere gasten aan tafel
•    Blijf thuis als u verkouden bent of griepklachten hebt
•    Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
•    Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op omtrent de pandemie maatregelen 
•    U wast bij binnenkomst u handen met desinfecterende handgel
•    U betaald pin of contactloos als u dit niet kunt geeft u dit van te voren aan.
•    Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van ons bedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan u de toegang tot ons bedrijf worden ontzegd. Schade die het ons bedrijf lijdt, door jouw handelen, in strijd met die regels kan op u worden verhaald.
 

Online reserveren

Reserveren is verplicht

Een tafel reserveren kan via de website of telefonisch: 0222-32 05 72 Wij reserveren niet voor het terras.

Tot ziens bij de Steenenplaats